ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΣ

Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 23ης Δεκεμβρίου 2022, τα μέλη του αποφάσισαν την παρακάτω σύνθεση:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμαντούλα Βλαντώνη  (Δ2)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έφη Μαράντου  (Β1, B2)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαίρη Γιαμαρέλου   (Β1)
ΤΑΜΙΑΣ: Θεοδώρα Αστερή (Α1, Δ2)
ΜΕΛΟΣ: Άννα Μανούδη   (ΣΤ1)
ΜΕΛΟΣ: Ειρήνη Μαρινάκη (Β2)
ΜΕΛΟΣ: Ελένη Γαλάνη (Β1, Β2)

Καλή επιτυχία!