Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Εμάς, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων μας ενώνει  η αγάπη μας για τα παιδιά μας και οι κοινές μας αγωνίες για το σήμερα και το αύριό τους. Είμαστε ένα ζωντανό κύτταρο της Σχολής Χιλλ. Αποτελούμε διαρκή δίαυλο επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο και είμαστε υπεύθυνοι για τη διοργάνωση πολλών δράσεων εντός και εκτός του χώρου του σχολείου, φιλοδοξώντας και στοχεύοντας ό,τι κάνουμε να βοηθάει τη ζωή της Χιλλ να είναι πιο ευχάριστη και εποικοδομητική για τους γονείς και το σχολείο, μα πάνω απ’ όλα για τα παιδιά μας.