Επικοινωνία

Ο επίσημος τρόπος επικοινωνίας με τον Σύλλογο είναι μέσω του e-mail μας, είτε αφορά απ’ ευθείας επικοινωνία με εμάς, είτε κοινοποιείται στο Σύλλογο επικοινωνία με το Σχολείο. Μόνο έτσι μπορούμε να καταγράφουμε με ακρίβεια τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα.

Για θέματα πιο συγκεκριμένα κάποιας τάξης, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της τάξης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε.