Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογος μας έγινε μέλος του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών» και καταχωρήθηκε στο «Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών». (https://blooddonorregistry.gr).

Η εγγραφή ενός Συλλόγου μας στο ΕΜΑ μας βοηθά να συνεργαζόμαστε με μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και να πραγματοποιούμε εθελοντικές αιμοδοσίες για τη δική μας «τράπεζα αίματος».

Το αίμα που θα συγκεντρώνουμε από τις εθελοντικές αιμοδοσίες των μελών μας θα τηρείται στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» μετά από σχετικό αίτημα μας.

Διαχειριστής της τράπεζας μας έχει οριστεί η Έφη Μαράντου (6973000273) στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε στις περιπτώσεις ανάγκης αίματος.