ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας είναι :

1.Έφη Μαράντου Πρόεδρος, ( Γ1-Γ2)

2.  Ξένια Σκουλά Αντιπρόεδρος, (Α)

3. Θεοδώρα Αστερή Ταμίας, (Β1-Ε2)

4. Μαίρη Γιαμαρέλου Γραμματέας, (Γ1)

5. Πάρης Παπαβασιλείου μέλος, (Β1-Ε2)

6. Ειρήνη Μαρινάκη μέλος (Γ2) και

7. Ελένη Γαλάνη μέλος (Γ1-Γ2) .