ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΦΙΣΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ_Α3_PRINT-FILE-1 (1)

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον σύλλογο γονέων του Ελληνογαλλικού σχολείου για τη σημερινή παρουσιαση με θέμα το συμπεριληπτικο σχολείο και το δικαίωμα των παιδιών στη διαφορετικότηταστη μάθηση ! Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για περαιτέρω κοινές δράσεις !

instagram ecole_inclusive_lfh, facebook Ecole Inclusive Lfhed και Youtube ECOLE INCLUSIVE.

https://www.youtube.com/@ECOLEINCLUSIVELFHED.